Sami Yılmaz Hukuk Bürosu


Adres

Sezenler Cad. Güneş Apt. No:1/14 Sıhhiye Ankara

Telefon

0312 232 08 55

E-Mail

samiyilmazhukukburosu@gmail.com

Hakkımızda

Yılmaz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 2002 yılında hakim emeklisi Av.Sami Yılmaz tarafından Ankara’da kurulmuştur. Ofisimiz dört avukat, iki stajyer avukat ve bir sekreteriyle faaliyet göstermekte olup deneyimli uzman kadrosuyla müvekkil ve danışanlarına nitelikli hukuki hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Şeffaflığı ve güvenilirliği gözeterek müvekkil ve danışanlarına ihtiyaç duydukları alanlarda akılcı, pratik çözümler sunmayı hedefleyen Yılmaz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İş Hukuku, Aile Hukuku, Kooperatif Hukuku, Kira Hukuku, İcra Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku gibi pek çok alanda faaliyetini sürdürmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. 

İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız.

Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak.

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu…

Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına…

Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun…

Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını zor kullanarak elde edemez. Borcunu gereği gibi yerine getirmeyen…

Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri…

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”…

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki…

YILMAZ HUKUK BÜROSU

× WhatsApp